Børnehaveklassen

Børnehaveklassen

Det overordnede mål i børnehaveklassen er at støtte barnets udvikling. Der lægges især vægt på sproglig, motorisk, historisk og musisk stimulation. I den første del af skoleåret sættes meget fokus på det sociale. Børnene lærer hinanden at kende gennem leg og gruppearbejde og i forbindelse med forskellige temaer. I denne periode stifter børnene også bekendtskab med forskellige materialer til kreative sysler. På de mange gåture i naturen findes ofte ting, som bruges til dette formål. Der arbejdes meget med at lytte. Dette sker dagligt ved at fortælle folkeeventyr, rim og remser og ved at øge bevidstheden om rytmer både gennem bevægeremser, brug af rytmeinstrumenter og ved at synge og danse til musik.

Dansk

I tiden indtil jul rettes opmærksomheden mod ord, stavelser og sætninger, og efter jul arbejdes der med de enkelte bogstaver og specielt bogstavlydene. Det er en målrettet indlæringsproces, hvor både leg og bøger er ligevægtige elementer i undervisningen.

Matematik

Der arbejdes med tal og tælleremser, talgenkendelse, talskrivning og retningsbegreber gennem samtale-, skrive- og aktivitetsopgaver.

Leg og andre aktiviteter

I dagligdagen i børnehaveklassen arbejdes der med forskellige aktiviteter, der bl.a. er med til at få børnene til at fornemme, at de lever i et socialt fællesskab i klassen. Børnene gøres også bevidste om, hvordan man lærer noget. Dette gøres bl.a. ved at børnene hver dag skriver/tegner dagbog. Børnene fortæller, hvad de har lavet, og om det har været sjovt eller kedeligt.

Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem leg og mere målrettede aktiviteter, der stimulerer elevernes sproglige, motoriske og sociale udvikling.

Undervisningen er tilrettelagt som en veksel­virkning mellem leg og mere målrettede aktiviteter, der stimulerer elevernes sproglige, motoriske og sociale udvikling. Undervisningen kan samordnes med 1. og 2. klasse i kreative fag.