Evaluering af APV

Evaluering af APV

(Arbejdspladsvurdering)

Vi har gennemført elektronisk APV i juni måned 2013

AMR og jeg har aftalt at mødes i september 2013 for at gennemgå resultatet og udfærdige handleplan ift. tiltag vi skønner værende nødvendige ift. ændringer/tiltag.

28/8-13

pfj