Evaluering af projektopgaven

Mødedeltagere: ASB, HLO, KAS og PFJ

Dato: 9. januar 2013

Hvornår på året skal opgaven sættes i gang:

Enighed om efterår. Fremlæggelse og vurdering inden 1. december.

Varighed:

Uge 43: 2 dage (dansktimer) til problemformulering.

Uge 45: Skriveuge (dansktimer).

Uge 46: Skriveuge. Samtlige dage/alle lektioner med lærer/vejleder.

Uge 47: Arbejde/øve fremlæggelse (dansktimer).

Uge 47: Fremlæggelse fredag d. 22. november 2013 kl. 16.00.

Uge 48: Endelig vurdering færdig til udlevering.

Vejledere:

Minimum 2 udskolingslærere som har dansk som liniefag.

Kreative timer:

Inden skolen indførte FSA havde friskolen egen model for en stor årsopgave. Udover 4 skrive og øve uger. Havde eleverne i 9. kl. 2 lektioner pr. uge/skoleår til udarbejdelse af kreativt projekt, som skulle bruges ifm. fremlæggelse af opgaven.

Disse timer udgår. Eleverne skal på lige fod med elever i folkeskolen indtænke, i løbet af hele skriveprocessen, hvorledes deres projekt skal fremlægges og hvilke hjælpemidler de vil bruge. Det kan være alt fra film/videoer/pwt. m.v.

Evaluering:

Eleverne skal have en karakter for både den skriftlige og den mundtlig del.