Bestyrelse

Skolebestyrelsens medlemmer

Formand :
Henriette Søgaard Lambæk
Nordvangen 1
4673 Rødvig

Næstformand :
Anette Sejer Petersen
Lilledalsvej 11
4660 Store Heddinge

Kasserer :
Henrik Dreboldt
Hovedgaden 13
4652 Hårlev

Sekretær :
Ditte Riber Højen Rasmussen
Korsnæbsvej 78
4673 Rødvig

Bestyrelsesmedlem :
Jesper Karlshøj-Andersen.
Vandrigsvej 19, 4660 Store Heddinge

Bestyrelsesmedlem :
Torben Ravnshøj Nielsen
Skørpinge Mark 22
4673 Rødvig

Bestyrelsesmedlem :
Søren Korsholm Hansen
Thors Allé 20
4673 Rødvig

Suppleant :
Annette Kjær
Dortheavej 3
4660 St. Heddinge