Skolepenge

Skolepengetaksterne for skoleåret 2020/21 er følgende:

  1. barn: 1406,00 kr. i 11 mdr., forfald d. 5. i md.
  2. barn: 907,00 kr. i 11 mdr., forfald d. 5. i md.
  3. barn: 380,00 kr. i 11 mdr., forfald d. 5. i md.
  4. barn: 0,00 kr.

Førskoleklassen (inkl. SFO):
Førskolebørn: 1838,00 kr. for april-juni måned 2021

SFO fra 0.-3. klasse:
Forældrebetaling: 886,00 kr. i 11 mdr. (der er lukket i uge 28, 29 og 30)

Klub fra 4. klasse:
Forældrebetaling: 882,00 kr. i 11. mdr. (der er lukket i uge 28, 29 og 30)

Hvert år i august sker der en indeksering.