Ledige stillinger

Dansk- og matematiklærer søges til Stevns Friskole

Stevns Friskole søger fra august 2022 en dansk- og matematiklærer. Stillingen indeholder også en klasselærerfunktion på 1. klassetrin. Som udgangspunkt er der tale om en fuldtidsstilling, men hvis der ønskes en lavere beskæftigelsesgrad, så kan skolen godt imødekomme ønsket. Fagene dansk og matematik skal læses på indskolingsniveau, og ellers er skolen nysgerrig efter at høre, hvilke andre fag du kan undervise i.

Stevns friskole er en grundtvig-koldsk friskole med 175 elever fra 0.-9. klasse samt tilhørende SFO og klub. Nøgleordene på Stevns Friskole er det forpligtende fællesskab, plads til den enkelte samt livsoplysende dannelse. Fagene historie, værksted og sang og musik vægtes højt på skolen, hvor der blandt andet er obligatorisk musik fra 0.-9. klasse samt valgfag. Skoledagen begynder med morgensang for hele skolen, hvor der også tit deltager forældre.

For at komme i betragtning til stillingen forventer skolen, at du er læreruddannet. Du har ikke nødvendigvis mange års erfaring, og hvis du er nyuddannet, så vil skolen selvfølgelig hjælpe dig godt på vej i lærerlivet.

For yderligere information kan skoleleder Rasmus Englund kontaktes på tlf.: 51 20 95 17. Ansøgningen, cv samt relevante bilag sendes til leder@stevnsfriskole.dk

Ansøgningsfrist: onsdag den 1. juni 2022 kl. 12.00.

Ansættelsessamtalerne afholdes onsdag den 8. juni 2022.