Bestyrelsens årsberetning fra 2015

Årsberetning fra 2015         (Generalforsamling, den 14. april 2016)

Endnu et år er gået på Stevns Friskole, og set i det brede perspektiv er der på lige fod med tidligere år sket mange forskellige ting.

Dog skal der heller ikke herske nogen tvivl om at 2015 har været det år, hvor nøgleord som

Ro

Stabilitet

Og dernæst udvikling

Har haft stort fokus i bestyrelsens arbejde.

At skabe ro og forudsigelighed er ikke lig med ”at blive en sovepude” – men for bestyrelsen har det i høj grad handlet om, at genskabe og bevare en arbejdsglæde og trivsel hos skolens medarbejdere, og vi i bestyrelsen har efter bedste evne gjort det ved at vise respekt og anerkendelse, og ikke mindst forsøgt at arbejde på vores banehalvdel.

Stabilitet var det andet nøgleord – og i denne sammenhæng skal ordet henføres til vores økonomi. Efter sidste års regnskabsaflæggelse, kan man vel uden at blinke sige, at vi var bagud på point. Det var en nødvendighed at sadle om – en stram økonomisk styring – var ikke til diskussion.

En ting er at sige at det er nødvendigt – en anden ting er at effektuere det i dagligdagen. Det er med stolthed, at vi i år kan aflægge et regnskab med et flot overskud på ca. kr. 200.000.

2015 blev året hvor Rasmus Englund blev ansat som skolens leder. Skolen står nu med et ledelsesteam, som kompetencemæssigt supplerer hinanden rigtigt godt. Stor tak for vores samarbejde – det har været en fornøjelse, at følge med hvordan I har været med til at omsætte skolens værdier ud fra de udfordringer dagligdagen nu engang bringer.

En god økonomi giver mere potentiale og muligheder for udvikling. Udvikling indebærer nødvendigvis ikke store forkromede innovationsforslag – men handler om at sætte skibe i søen, både på rette tid – men også de ”skibe” – som vi tror på er de rigtige for skolen – og det som fremtiden bringer.

IT / digitalisering – er blevet en del af vores dagligdag – og nærmest uvirkelig for vores børn, at de fleste af os er vokset op uden en ipad eller en mobiltelefon lige ved hånden . Denne udvikling om, at tilgå de fleste ting via en pc/tablet osv. – har også i høj grad fået indpas på skolen bl.a. Er der rigtigt meget af undervisningsmaterialerne, der kun udgives elektroniske eller også koster det flere penge at få bogudgaven.

Bestyrelsen erkendte derfor i efteråret, at vi ikke længere kunne følge med udviklingen indenfor indkøb af pc´er samt undervisningsmaterialer – og besluttede derfor at vi hellere ville bruge vores it-penge på en anden måde.  Med strategien fra ”Hardware til software” – blev det besluttet, at overbygningen og mellemtrinet ved en glidende overgang selv skal medbringe en pc i skoletiden. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2016.

Et andet emne, som har været drøftet i bestyrelsen – og i princippet startede hos skolens personale – er ”branding” – et mål er, at skabe en mere åben skole – dvs. ikke kun en skole, der bruges til undervisning i dagtimerne – men også for øvrige på andre tidspunkter. Så det har været dejligt, at se, hvordan skolen (særlig Rasmus) har formået, at åbne skolen op til afholdelse af diverse workshop, borgermøder o.l.

Vi har også traditionen tro haft arbejdsdage (lørdage og søndage) samt rengøringsdage. Stor tak til de forældre – der til disse dage yder en stor indsats til glæde for os alle (udover at skolen forskønnes, og vi økonomiske begrænser udgifterne – giver det også et fællesskab på tværs).

Men også tak for de mange ting I som forældre gør i hverdagen, støtte op om de projekter lærerne igangsætter ved bl.a. at medbringe diverse ting, bage en kage m.m.

Skolen er en virksomhed – en arbejdsplads. Uden jer forældres interesse og bevidste valg om, at jeres barn/børn skal gå på Stevns Friskole eksisterede vi ikke. Men en god skole skabes ikke kun af vores valg – den eksisterer også fordi vi har en personalestab, vi kan væres stolte af.  En stor tak til alle for jeres store engagement – I har fingeren på pulsen, I ved hvornår historiske læreformer stadig virker – og hvordan vi udvikler for stadig at følge med samfundets hastighed. TAK.

Som formand vil jeg også takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer, tak for tilliden – og for jeres arbejde i det forgangne år. Det glæder mig meget, at I alle har valgt at ville genopstille – det vidner for mig om interesse for at ville skolen ikke kun for jeres egne børn, men for bredden. Når det så er sagt – så kan jeg også kun opfordre andre til at stille op til bestyrelsesarbejdet – eller til at give en hånd med i andre sammenhænge i dagligdagen, nye ideer eller til de projekter vi arbejder med – Byd meget gerne ind.

Annette Kjær

Formand

14/4-2016

Bestyrelsens årsberetning 2014

Beretning 2014

Ikke lang tid efter sidste generalforsamling nemlig den 1. april 2013, trådte lockouten i kraft, den varede i 4 uger og kom som, I også oplevede, til at påvirke Stevns Friskole. Det betød at en del undervisningstimer ikke blev afholdt som skemalagt. Næsten de fleste klasser for dette skoleår har haft flere timer, for at indhente de manglende undervisningstimer.

Lockouten var heller ikke lige den start vi havde regnet med, når vi for første gang skulle havde 9. klasses elever til folkeskolens afgangsprøve. Dette kunne også havet givet tanker til nogle bekymringer, disse bekymringer, var der dog ingen grund til. Idet lærerne med megen ro og stor overbevisning, førte vores elever op til prøverne. Eleverne tog folkeskolens afgangsprøve med stor sikkerhed og fik et rigtig flot resultat.

Det har været et år med mange møder i bestyrelsen, både af de gode slags og de mindre gode slags. Der har været gode og konstruktive møder hvor der har været drøftet værtskab, kommunikation, kreativitet og værdier. De værdier som bestyrelsen vægter som være de væsentligste for Stevns friskole er:

  • Forpligtende fællesskab
  • Plads til den enkelte
  • Dannelse

Af de mindre gode møder, var hærværk episoden i den nye bygning.

Der er ske nogle ændringer for det igangværende skoleår f.eks. startede

skoleåret med, at morgensamlingen blev rykket frem til kl. 8.15, og det er rigtig dejligt at se, at så mange forældre og nogle gange bedsteforældre deltager. Morgensamlingen med morgensang bliver vægtet meget højt på skolen og det ville være dejligt at se endnu flere forældre og bedsteforældre til morgensamlingen, så indkøber vi gerne endnu flere sangbøger.

For næste skoleår, skal alle elever på lejrtur med minimum 1 overnatning, og hvert andet år skal hele skolen af sted på lejrskole sammen. Der vil stadig være en udlandsrejse på minimum 5 dage i løbet af 7 – 9 klasse.

Vi har nok alle hørt rigtig meget om de nye arbejdstidsregler for lærerne og den kommende folkeskolereform. i.h.t. arbejdstidsreglerne mener bestyrelsen ikke at 8-16 tilstedeværelse for lærerne er nødvendig, men at der skal være mere tid til skole/hjem samarbejdet og møder og længere samtaler.

Bestyrelsen har også snakket folkeskolereformen og som Stevns Friskole altid, har gjort, går vi vores egen vej. Vi skal beholde det der betyder noget for os styrke og fremme det f.eks. vi vil gerne styrke og fremme kreativiteten og give plads det spontane. Det betyder, at man som forældre ikke kan antage at ens barn har lave en side i matematikbogen hver dag, men så har de lave matematik på en anden måde. Hvordan skoledagen helt præcist kommer til at være for næste skoleår arbejdes der stadig med.

Arbejdslørdagen i september ændrede koncept, så vi stoppede med frokost ved et-tiden. Da det er vigtigt for bestyrelsen, at det ikke kun er arbejde, men at det sociale samvær på tværs af klasserne vægter ligeså meget. Ved at slutte med frokost giver det mulighed for, at man kan sidde lidt længere at hygge og sludre over den gode mad.

Anita har igen lavet et rigtig stort arbejde med fondsansøgninger og vi har modtagne fondstilskud fra Nordea-fonden på 50.000 kr., Østsjællands Andelsvaskerifond med 20.000 kr., Friluftsrådet med 95.625 kr. og LAG-Stevns med 80.000 kr.

De modtagne fondsmidler skal bl.a. bruges til amfiteater, et shelterhjørne med multtoilet samt bålsted og bålhus. Projektet tjener to formål, et at skolen kan bruge området til udeundervisning, teater, koncerter og to at Rødvigs borgere, foreninger og turister, kan bruge området til f. eks en overnatning o. l

Der har gennem lang tid været snakket om idrætsfaciliteter i Rødvig og det er med stor glæde, at det endelig ser lyst ud og at der kommer en Multihal i Rødvig og så lige på den anden side af vejen. Det betyder, at vi kan få idrætsundervisningen tætter på og at børnene ikke skal transporteres med bus til en hal. Det åbner også for nogle muligheder, når vi skal lave større arrangementer, som kræver at vi er indendørs.

Jeg vil gerne sige tak til mine bestyrelseskolleger for et godt samarbejde og tak til Pia og skolens medarbejdere for det store engagement og for den indsats I gør hver dag for vores børn og for at gøre Stevns Friskole til det sted det er.

Her til sidste skal der lyde en kraftig opfordring til at stille op til Bestyrelsen. Det er et spændende arbejde, så stil op og vær med til at gøre en forskel.

Tina Hausmann Olsen

Formand

Bestyrelsens årsberetning 18. marts 2013

Bestyrelsens årsberetning 18. marts 2013.

Det er et lille år siden jeg overtog, formandsposten og jeg må sige, at bestyrelsen har arbejdet rigtig hårdt det sidste år, på mange forskellige projekter.
Der er blevet bygget en ny bygning, som blev indviet den 11. marts 2013.
Vi står nu med resultatet – Et super lækkert og funktionelt hus, med 3 rigtige gode lokaler.

Lokalerne har alle nyt inventar, mulighed for fleksibel undervisning og interaktive tavler. Det stiller nye krav til lærerne, da der ikke er opsat almindelige gammeldags tavler. Men det har de omfavnet og alle lærer har været på kursus, så de er rustede til at bruge de interaktive tavler. Da det er tredje nye bygning på Stevns Friskole, synes vi det var på tide at give bygningen et navn, så vi har samme bygning i tankerne når vi taler om det.

Derfor blev der udskrevet en navnekonkurrence. Bygningen kom til at hedde Bifrost, som er broen der forbinder Asgård (gudernes verden) og Midgård (menneskenes verden). De to andre bygninger fik også et navn. Den bygning vi står i nu som oftets er kaldt den gamle bygning, hedder nu Asgård, som er gudernes hjem. Den bygning rummer indskolingen og SFO´en hedder Gimle.
Gimle var det eneste, som stod tilbage efter ragnarok og stedet hvor guderne mødtes igen i en ny og bedre verden. I år er det første gang i Stevns Friskoles historie at der skal afholdes folkeskolensafgangsprøve, dette følger vi spændt og om et år vil vi kigge på hvordan det forløb. Bestyrelsen har i det forgangne år også arbejder meget med de forskellige udvalg, nogle af udvalgene er slået sammen og nye er opstået. Rengøringsudvalget har arbejdet med ændring af forældrerengøringen. Begrundelsen var at vi efter gennemgang fandt at koncept for sidste skoleår ikke fungerede hensigtsmæssig.
Rengøringsudvalget har lavet et koncept, hvor man igen gør rent i sit barns klasse, samt ekstra fastsatte arealer. På forældremøder i efteråret 2012, fordelte forældrene således selv de fastlagte rengøringslørdage imellem sig.
Det nye koncept som rengøringsudvalget har udarbejdet virker super godt- stor ros til alle I forældre der møder op med en dejlig positiv instilling til at få styr på alle nullermændene. Det er også dejligt at se, at I også kan hygge videre når den sidste spand er sat på plads.

Byggeudvalget er ved at være på sit sidste, da Biforst som tidligere nævnt allerede er taget i brug. Rampen til Biforst bliver etableret når frosten er af jorden. Der arbejders stadig videre på at søge fonde, der vil give støtte til etablering af et amfiteater, nye og spændende legeområder. Derfor er der ikke arbejdet videre med den store jordvold ude ved det grønne område.

Fondsudvalget – Anita, mor til Frederik i 3. kl. og Tobias i 0. kl.
har arbejdet hårdt med at finde medfinansiering til en del af de spændende skoleprojekter vi gerne vil i gang med. Det er fx solceller, jordvarme, amfiteater, IT-tiltag, udearealer og meget mere. Jeg er rigtig glad for Anitas store stykke arbejde der bl.a. har betydet at vi har fået tilsagn fra Tryg fonden på ca. 80.000 kr.
til førstehjælpskursus til alle vores elever og lærer.

Disse kurser løber af stablen her i marts måned. En stor tak til Anita for det kæmpe arbejde hun gør med fondsansøgninger for Stevns Friskole.

Værdiudvalget har arbejdet med skolens hjemmeside, som har været omdrejningspunkt for mange snakke om vores værdier og holdninger, det er et spændende forum hvor vi glædes over engagement fra de deltagende.
I efteråret har der være en kursusrække i konflikthåndtering for alle de medarbejder der tager hånd om vores børn. Hele kursusrækken sluttede af med et foredrag for forældre v/ Claes Solborg Pedersen – der havde temaet anerkendende pædagogik.
I det forgangene år har medarbejder har været på kurser i f.eks. fortælling, Ollerupkurser, arbejdsmiljøkurser og Sæt Skolen i Bevægelse.
Der har været afholdt nogle cafemøder bl.a sangaften, hvor man kom rundt om historien ved sangen. Samt har der været et foredrag v/Uffe Kragh Jonas om Grundvig´s verdens billedet. Sidste år fremlagde Inger Brøndsted sin første tilsynsrapport, som tilsynsførende her på Stevns Friskole, og vi har lige hørt hendes rapport for året der er gået. Vi er rigtige glade for Inger som tilsynsførende og når hun bevæger sig rundt falder hun ind i det liv og den hverdag der er her på skolen.

Der har i Bestyrelsen også været en lang og god proces, vedrørende ansættelse af ny skoleleder og den 1. august 2013 tiltrådte Pia Fürst Jacobsen som ny skoleleder på Stevns Friskole. Jeg vil på bestyrelsens vegne sige, at vi er rigtig glade for samarbejdet med dig – Pia. Jeg ved, at det er en kæmpe mundfuld at skulle være skoleleder på en friskole, der er både det pædagogiske arbejde, det ledelsesmæssige arbejder, de administrative opgaver, planlægning og meget mere. Tak – Pia for et rigtig godt samarbejde og det store stykke arbejder du gør for Stevns Friskole.

En stor tak til alle medarbejder, for jeres loyalitet og engagement i vores børn. Jeg er meget glad for jeres store overblik, samarbejde og hjælp som det kræver når der kommer en ny skoleleder. I har taget rigtig godt imod Pia og være en stor hjælp med at få hverdagen til at fungere på Stevns Friskole.

Tina Hausmann Olsen
Formand

Bestyrelsens årsberetning 17. april 2012.

Bestyrelsens årsberetning 17. april 2012.

For ca. 1 år siden, da jeg satte mig i formandsstolen, havde jeg nok en lidt anden forventning til hvad der ville være sket indtil i dag, end hvad virkeligheden viser nu.

Sidste år skete der en massiv udskiftning i bestyrelsen, med mange nye ansigter og dermed udfordringer.

Det betød at mange ting blev afstemt igen, og mange sten blev vendt. Der skulle skibe i søen – dette skete i form af forskellige udvalg, med en tovholder fra bestyrelsen, og med hensigt at få forældre til at byde ind i disse udvalg, hvor de kunne have interesse eller kompetencer.

•    Byggeudvalg
•    Ændring af formen omkring forældrerengøring
•    Udearealer og arbejdsdage
•    Skole/hjem samarbejdet
•    Ekstra Indtægter

Og efterfølgende i løbet af året yderligere udvalg

•    Udskoling
•    Ideologi

En del af disse udvalg vender jeg tilbage til.

Efter sidste års generalforsamling skulle vi  også have sat et ansigt på vores fremtidige tilsynsførende. Det blev Inger Brøndsted, der blev valgt på en ekstraordinær generalforsamling den 13. september. Hun vil senere i dag fremlægge sin første rapport som tilsynsførende her på skolen.

Der har været en heftig mødeaktivitet i bestyrelsen. Det er vel helt naturligt, når der sker en større udskiftning og vi skal lære hinanden bedre at kende. Samtidig med at der i de forskellige udvalg også har været en del møder.

Vi valgte også som noget af det første at blive mere synlige i forhold til bestyrelsesmøder og der ligger nu referater tilgængelige på Forældreintra, så interesserede kan følge med i de beslutninger der træffes. Åbenheden omkring dette har jo også affødt problemer omkring hvor det skal offentliggøres, og her er det specielt skolekredsens medlemmer som har kunnet være sorteper i den sammenhæng. Dette er der nu taget hånd om, og skolekredsens medlemmer kan få adgang på næsten samme vilkår som øvrige forældre, og ”masseudsendelser” af relevant materiale til skolekredsen kan lettes betragteligt.

I løbet af året er der også sket andre ting – vi har været rundt omkring søskende garanti, klassestørrelse, og på en skole i denne størrelsesorden, er der jo også gnidninger af forskellig art henover året som runder bestyrelsens bord. Langt størstedelen af disse ting er jo noget som lærere og ansatte forholder sig til i dagligdagen

Sager om mobning dukker i sagens natur op på en skole, hvor der er mange unge mennesker, og sprogbruget generelt i samfundet giver så yderligere en vinkling til dette. Det er ofte en svær balancegang, og det var medvirkende til at begrebet trivsel var temaet gennem årets forældremøder.

På det sidste bestyrelsesmøde er vi blevet enige med lærerkollegiet og ledelsen omkring en kursusrække i konflikthåndtering. Dette løber af stabelen henover 2. halvår 2012. Det lyder meget inspirerende og vi håber at det kan give et input i dagligdagen, og styrke arbejdet omkring dette svære felt.

Omkring udvalgenes arbejde:

Byggeudvalg:

Her er der igen lagt rigtigt mange timer. Vi har jo tidligere haft arkitekt inde over med byggestyring og her lagde vi os ret hurtigt fast på at vi ville vælge en partner som vi var sikre på, ville kunne løfte opgaven helt som totalentreprenør.

Projektet blev første gang forevist til generalforsamlingen den 13. september, og præsenteres sådan set uforandret i dag.

Den endelige finansiering er først for nyligt kommet helt igennem. Herefter var bestyrelsen enige om at det var hvad vi ville i gang med. Det vil give ro på bagsmækken, at have en færdig løsning, hvor der er plads til vores børn – også de større klasser. Tak til Jens for det betydelige arbejde han har lagt i forarbejdet. Og der vil være mulighed for at spørge mere ind til dette når Jens lidt senere fremlægger projektet igen.

Forældrerengøring:

Nyt koncept omkring dette, således at der nu ”kun” skal gøres rent 1 gang årligt pr. familie. For de dages vedkommende har dette fungeret helt godt, så selv om det er lidt længere tid er det vores opfattelse at der er taget godt imod denne form. Der kan selvfølgelig ske forbedringer, men det er vi også lydhøre for.

Ekstra indtægter:

Her meldte Anita sig på banen som forælder med ganske gode kompetencer inden for at søge fonde. Det er blevet til ikke mindre end 22 ansøgninger i prisklasser fra mindre beløb til 4 mill. kr. eller mere, og dækkende forskellige formål – men primært byggeprojektet. Af de 22 ansøgninger har vi pt. 6 afslag og resten afventer enten svar fra Fonden, eller endeligt tilsagn fra LAG Stevns. Bestyrelsen vil gerne rette en meget stor tak til Anita for det kæmpe arbejde hun har lagt i dette, og vi håber selvfølgeligt at det også giver et afkast fra sig i form at penge til projekterne.

Udskolingsudvalget:

Hensigten med udskolingsudvalget var at finde en måde at fastholde eleverne i de ældste klasser. Dette er sat lidt i bero, formentligt til der er en afklaring omkring afgangseksamen.

Udearealer og arbejdsdage:

Her er det også sat lidt mere i system. Der lægges opgaver ud i forældreintra, og der er god opbakning omkring såvel dette som arbejdsdagene. Nu har vi lagt en arbejdsdag ind på søndag, hvor vi igen håber at se mange af jer. Selvom det er med kort varsel, kan I se af opgaverne, at der er behov – det var reklamerne :). I forbindelse med at der nu skal bygges, vil der helt sikkert blive brug for nogle ekstra hænder og arbejdskraft.

Ideologiudvalg:

Her er der startet op med cafemøder, hvor man på utidig og uformel facon kan debattere de forskellige emner. Det er en mulighed for at få stukket en finger i jorden, og hvor der samtidigt er mulighed for at få passet børnene mens der debatteres. Her tages forskellige temaer op og der er plads til flere – både emner og deltagere. Og såfremt der er emner man synes kunne tages op på cafemøderne, er jeg sikker på at Henrik Larsen eller Søren Løje gerne tager imod dette til planlægningen af de fremtidige.

Her i den sidste del af året, gav det ekstra arbejde, da Susanne desværre valgte at meddele sin afsked. Det skaber naturligvis et tomrum, og der arbejdes hårdt i ansættelsesudvalget på at finde en afløser.

At det rammer sammen med at både Christine og jeg går ud af bestyrelsen, er jo så bare tilfældigheder i dette spil. Jeg er rimelig tryg ved dette. Vi overdrager en skole i godt gænge – med en god økonomi, masser af børn, fortrøstningsfulde ventelister og en god medarbejderstab

Der venter den kommende bestyrelse mange spændende ting lige om hjørnet.

Ansættelse af ny skoleleder

Afstemning og stillingtagen til spørgsmålet omkring afgangseksamen

Ibrugtagning af en ny bygning…

Så er der alle de dagligdags ting ved siden af.

Det er jeg fuldstændigt overbevist om at bestyrelsen, skolens ledelse og ansatte og ikke mindst vi forældre, nok skal håndtere på bedste vis. Husk bare på at bevare den frie skole, deltag i debatten – for det er stadig forældrenes skole.

Tak til alle ansatte for stor loyalitet og engagement i vores børn, tak til Susanne og Rasmus for året der gik  – for god sparring og diskussioner  henover året. Rigtig god vind til dig Susanne på din og Johns videre vej.

Tak til den øvrige bestyrelse – tak for at I tager ansvar, tak for diskussionerne, og særligt tak til Christine for sparringen.

Jan Nissen
Formand