Skolepenge

Skolepengetaksterne pr. 1-8/2023 for skoleåret 2023/24 er følgende:

  1. barn: 1514,00 kr. i 11 mdr., forfald d. 5. i md.
  2. barn: 977,00 kr. i 11 mdr., forfald d. 5. i md.
  3. barn: 410,00 kr. i 11 mdr., forfald d. 5. i md.
  4. barn: 0,00 kr.

Søskendemoderation : Hjem hvor forældrene er skilt, og der er flere børn med
bopælsadresse hos henholdsvis mor og far, udløser ikke søskendemoderation.

Førskoleklassen (inkl. SFO):
Førskolebørn: 1979,00 kr. for april-juni måned 2023

SFO fra 0.-3. klasse:
Forældrebetaling: 954,00 kr. i 11 mdr. (der er lukket i uge 28, 29 og 30)

Klub fra 4. klasse:
Forældrebetaling: 950,00 kr. i 11. mdr. (der er lukket i uge 28, 29 og 30)

Hvert år i august sker der en indeksering.

VED UDMELDELSE af barn/børn

Pligten til at betale skolepenge for et udmeldt barn fortsætter indtil 4 uger efter dato for skriftlig udmeldelse.
Der betales fuldt ud for hver påbegyndt måned.
Samme procedure er gældende ved udmeldelse af fritidsordningen/SFO.

KategorierOm