Skolepenge

Skolepengetaksterne pr. 1-8/2023 for skoleåret 2023/24 er følgende:

  1. barn: 1614,00 kr. i 11 mdr., forfald d. 5. i md.
  2. barn: 1077,00 kr. i 11 mdr., forfald d. 5. i md.
  3. barn: 510,00 kr. i 11 mdr., forfald d. 5. i md.
  4. barn: 0,00 kr.

Søskendemoderation : Hjem hvor forældrene er skilt, og der er flere børn med
bopælsadresse hos henholdsvis mor og far, udløser ikke søskendemoderation, da moderationen følger husstandens børn indskrevet på skolen.

Førskoleklassen (inkl. SFO):
Førskolebørn: 2079,00 kr. for april-juni måned 2024

SFO fra 0.-3. klasse:
Forældrebetaling: 954,00 kr. i 11 mdr. (der er lukket i uge 28, 29 og 30)

Klub fra 4. klasse:
Forældrebetaling: 950,00 kr. i 11. mdr. (der er lukket i uge 28, 29 og 30)

Hvert år i august sker der en indeksering.

VED UDMELDELSE af barn/børn

Pligten til at betale skolepenge for et udmeldt barn fortsætter indtil 4 uger efter dato for skriftlig udmeldelse.
Der betales fuldt ud for hver påbegyndt måned.
Samme procedure er gældende ved udmeldelse af fritidsordningen/SFO.

KategorierOm