Indmeldelse

Optagelsesprocedure vedr. nye elever til Stevns Friskole.

hent optagelsesskema her

Folderen “Værdigrundlag og kompetencer:motorisk, socialt og fagligt”  kan hentes her

Nedenstående procedure varetages af skoleleder eller vicelederen.

Optagelsesprocedure for kommende elever i Børnehaveklassen.

1. Opringning til skolen eller ved besøg på skolen.

2. Ved besøg på skolen – udfylder forældrene oplysningsskemaet.

3. Ved opringning – fremsendes oplysningsskemaet, oplysningsskemaet returneres til skolen – som herefter skriver barnet/børnene op. Vi vil opfordre forældrene til at besøge skolen inden børnene starter i børnehaveklassen.

4. Da rigtig mange forældre skriver deres børn op lige efter fødsel foreslår vi følgende procedure. Umiddelbart før indkaldelsen til det fælles forældremøde i kommende børnehaveklasse – fremsender Stevns Friskole et optagelsesskema – som forældrene skal udfylde og underskrive. Skemaet returneres til skolen.

Optagelsesprocedure ved nye elever til andre klasser end børnehaveklassen.

1. Opringning til skolen – telefoninterview. Oplysningsskemaet tilsendes
2. Oplysningsskemaet returneres i udfyldt stand.
3. Når skolen har modtaget oplysningsskemaet og vurderet det– indkalder skolelederen forældre og elev til en samtale, hvis der er plads i klassen – ellers får forældrene en opringning af skolelederen/vicelederen – for at få at vide, at de nu er skrevet op på ventelisten – og når der bliver plads – vil de høre nærmere.