Skole og hjem samarbejde

Samarbejdet mellem skole og hjem er skolens bærende fundament.
Har man som forældre valgt Stevns friskole, har man valgt at medvirke og deltage i skolens liv og herigennem tage et forpligtende medansvar for hele skolens virksomhed.

Samarbejdet mellem skole og hjem skal sikre, at der skabes et trygt miljø, som kan danne grobund for en levende undervisning.
Det er derfor vigtigt, at skole og hjem er enige om de retningslinjer og husregler, der skal bestemme skolens dagligdag.
Og det er vigtigt, at forældrene drager omsorg for, at deres børn kommer velforberedte og velmotiverede i skole.
Forældrenes medlevende “ja” til skolen, er en væsentlig del af barnets motivation.

Såfremt en elev ikke vil lære at fungere i skolefællesskabet, kan det i yderste konsekvens blive nødvendigt at udmelde eleven.

Skolens historie

Stevns Friskole blev oprettet i 1977 af forældre, der ønskede at skabe en grundtvig-koldsk friskole, hvor de selv skulle bære ansvaret for deres børns skolegang.
Undervisningen skulle særlig vægte fortælling, historie, musik og sang samt morgensang med “fadervor”.
Denne linje har skolen siden søgt at videreudvikle.

KategorierOm