Skolepenge

Skolepengetaksterne for skoleåret 2021/22 er følgende:

  1. barn: 1441,00 kr. i 11 mdr., forfald d. 5. i md.
  2. barn: 930,00 kr. i 11 mdr., forfald d. 5. i md.
  3. barn: 390,00 kr. i 11 mdr., forfald d. 5. i md.
  4. barn: 0,00 kr.

Søskendemoderation : Hjem hvor forældrene er skilt, og der er flere børn med
bopælsadresse hos henholdsvis mor og far, udløser ikke søskendemoderation.

Førskoleklassen (inkl. SFO):
Førskolebørn: 1884,00 kr. for april-juni måned 2022

SFO fra 0.-3. klasse:
Forældrebetaling: 908,00 kr. i 11 mdr. (der er lukket i uge 28, 29 og 30)

Klub fra 4. klasse:
Forældrebetaling: 904,00 kr. i 11. mdr. (der er lukket i uge 28, 29 og 30)

Hvert år i august sker der en indeksering.

KategorierIkke-kategoriseret