Bestyrelsens årsberetning 18. marts 2013

Bestyrelsens årsberetning 18. marts 2013.

Det er et lille år siden jeg overtog, formandsposten og jeg må sige, at bestyrelsen har arbejdet rigtig hårdt det sidste år, på mange forskellige projekter.
Der er blevet bygget en ny bygning, som blev indviet den 11. marts 2013.
Vi står nu med resultatet – Et super lækkert og funktionelt hus, med 3 rigtige gode lokaler.

Lokalerne har alle nyt inventar, mulighed for fleksibel undervisning og interaktive tavler. Det stiller nye krav til lærerne, da der ikke er opsat almindelige gammeldags tavler. Men det har de omfavnet og alle lærer har været på kursus, så de er rustede til at bruge de interaktive tavler. Da det er tredje nye bygning på Stevns Friskole, synes vi det var på tide at give bygningen et navn, så vi har samme bygning i tankerne når vi taler om det.

Derfor blev der udskrevet en navnekonkurrence. Bygningen kom til at hedde Bifrost, som er broen der forbinder Asgård (gudernes verden) og Midgård (menneskenes verden). De to andre bygninger fik også et navn. Den bygning vi står i nu som oftets er kaldt den gamle bygning, hedder nu Asgård, som er gudernes hjem. Den bygning rummer indskolingen og SFO´en hedder Gimle.
Gimle var det eneste, som stod tilbage efter ragnarok og stedet hvor guderne mødtes igen i en ny og bedre verden. I år er det første gang i Stevns Friskoles historie at der skal afholdes folkeskolensafgangsprøve, dette følger vi spændt og om et år vil vi kigge på hvordan det forløb. Bestyrelsen har i det forgangne år også arbejder meget med de forskellige udvalg, nogle af udvalgene er slået sammen og nye er opstået. Rengøringsudvalget har arbejdet med ændring af forældrerengøringen. Begrundelsen var at vi efter gennemgang fandt at koncept for sidste skoleår ikke fungerede hensigtsmæssig.
Rengøringsudvalget har lavet et koncept, hvor man igen gør rent i sit barns klasse, samt ekstra fastsatte arealer. På forældremøder i efteråret 2012, fordelte forældrene således selv de fastlagte rengøringslørdage imellem sig.
Det nye koncept som rengøringsudvalget har udarbejdet virker super godt- stor ros til alle I forældre der møder op med en dejlig positiv instilling til at få styr på alle nullermændene. Det er også dejligt at se, at I også kan hygge videre når den sidste spand er sat på plads.

Byggeudvalget er ved at være på sit sidste, da Biforst som tidligere nævnt allerede er taget i brug. Rampen til Biforst bliver etableret når frosten er af jorden. Der arbejders stadig videre på at søge fonde, der vil give støtte til etablering af et amfiteater, nye og spændende legeområder. Derfor er der ikke arbejdet videre med den store jordvold ude ved det grønne område.

Fondsudvalget – Anita, mor til Frederik i 3. kl. og Tobias i 0. kl.
har arbejdet hårdt med at finde medfinansiering til en del af de spændende skoleprojekter vi gerne vil i gang med. Det er fx solceller, jordvarme, amfiteater, IT-tiltag, udearealer og meget mere. Jeg er rigtig glad for Anitas store stykke arbejde der bl.a. har betydet at vi har fået tilsagn fra Tryg fonden på ca. 80.000 kr.
til førstehjælpskursus til alle vores elever og lærer.

Disse kurser løber af stablen her i marts måned. En stor tak til Anita for det kæmpe arbejde hun gør med fondsansøgninger for Stevns Friskole.

Værdiudvalget har arbejdet med skolens hjemmeside, som har været omdrejningspunkt for mange snakke om vores værdier og holdninger, det er et spændende forum hvor vi glædes over engagement fra de deltagende.
I efteråret har der være en kursusrække i konflikthåndtering for alle de medarbejder der tager hånd om vores børn. Hele kursusrækken sluttede af med et foredrag for forældre v/ Claes Solborg Pedersen – der havde temaet anerkendende pædagogik.
I det forgangene år har medarbejder har været på kurser i f.eks. fortælling, Ollerupkurser, arbejdsmiljøkurser og Sæt Skolen i Bevægelse.
Der har været afholdt nogle cafemøder bl.a sangaften, hvor man kom rundt om historien ved sangen. Samt har der været et foredrag v/Uffe Kragh Jonas om Grundvig´s verdens billedet. Sidste år fremlagde Inger Brøndsted sin første tilsynsrapport, som tilsynsførende her på Stevns Friskole, og vi har lige hørt hendes rapport for året der er gået. Vi er rigtige glade for Inger som tilsynsførende og når hun bevæger sig rundt falder hun ind i det liv og den hverdag der er her på skolen.

Der har i Bestyrelsen også været en lang og god proces, vedrørende ansættelse af ny skoleleder og den 1. august 2013 tiltrådte Pia Fürst Jacobsen som ny skoleleder på Stevns Friskole. Jeg vil på bestyrelsens vegne sige, at vi er rigtig glade for samarbejdet med dig – Pia. Jeg ved, at det er en kæmpe mundfuld at skulle være skoleleder på en friskole, der er både det pædagogiske arbejde, det ledelsesmæssige arbejder, de administrative opgaver, planlægning og meget mere. Tak – Pia for et rigtig godt samarbejde og det store stykke arbejder du gør for Stevns Friskole.

En stor tak til alle medarbejder, for jeres loyalitet og engagement i vores børn. Jeg er meget glad for jeres store overblik, samarbejde og hjælp som det kræver når der kommer en ny skoleleder. I har taget rigtig godt imod Pia og være en stor hjælp med at få hverdagen til at fungere på Stevns Friskole.

Tina Hausmann Olsen
Formand