Bestyrelsens årsberetning fra 2015

Årsberetning fra 2015         (Generalforsamling, den 14. april 2016)

Endnu et år er gået på Stevns Friskole, og set i det brede perspektiv er der på lige fod med tidligere år sket mange forskellige ting.

Dog skal der heller ikke herske nogen tvivl om at 2015 har været det år, hvor nøgleord som

Ro

Stabilitet

Og dernæst udvikling

Har haft stort fokus i bestyrelsens arbejde.

At skabe ro og forudsigelighed er ikke lig med ”at blive en sovepude” – men for bestyrelsen har det i høj grad handlet om, at genskabe og bevare en arbejdsglæde og trivsel hos skolens medarbejdere, og vi i bestyrelsen har efter bedste evne gjort det ved at vise respekt og anerkendelse, og ikke mindst forsøgt at arbejde på vores banehalvdel.

Stabilitet var det andet nøgleord – og i denne sammenhæng skal ordet henføres til vores økonomi. Efter sidste års regnskabsaflæggelse, kan man vel uden at blinke sige, at vi var bagud på point. Det var en nødvendighed at sadle om – en stram økonomisk styring – var ikke til diskussion.

En ting er at sige at det er nødvendigt – en anden ting er at effektuere det i dagligdagen. Det er med stolthed, at vi i år kan aflægge et regnskab med et flot overskud på ca. kr. 200.000.

2015 blev året hvor Rasmus Englund blev ansat som skolens leder. Skolen står nu med et ledelsesteam, som kompetencemæssigt supplerer hinanden rigtigt godt. Stor tak for vores samarbejde – det har været en fornøjelse, at følge med hvordan I har været med til at omsætte skolens værdier ud fra de udfordringer dagligdagen nu engang bringer.

En god økonomi giver mere potentiale og muligheder for udvikling. Udvikling indebærer nødvendigvis ikke store forkromede innovationsforslag – men handler om at sætte skibe i søen, både på rette tid – men også de ”skibe” – som vi tror på er de rigtige for skolen – og det som fremtiden bringer.

IT / digitalisering – er blevet en del af vores dagligdag – og nærmest uvirkelig for vores børn, at de fleste af os er vokset op uden en ipad eller en mobiltelefon lige ved hånden . Denne udvikling om, at tilgå de fleste ting via en pc/tablet osv. – har også i høj grad fået indpas på skolen bl.a. Er der rigtigt meget af undervisningsmaterialerne, der kun udgives elektroniske eller også koster det flere penge at få bogudgaven.

Bestyrelsen erkendte derfor i efteråret, at vi ikke længere kunne følge med udviklingen indenfor indkøb af pc´er samt undervisningsmaterialer – og besluttede derfor at vi hellere ville bruge vores it-penge på en anden måde.  Med strategien fra ”Hardware til software” – blev det besluttet, at overbygningen og mellemtrinet ved en glidende overgang selv skal medbringe en pc i skoletiden. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2016.

Et andet emne, som har været drøftet i bestyrelsen – og i princippet startede hos skolens personale – er ”branding” – et mål er, at skabe en mere åben skole – dvs. ikke kun en skole, der bruges til undervisning i dagtimerne – men også for øvrige på andre tidspunkter. Så det har været dejligt, at se, hvordan skolen (særlig Rasmus) har formået, at åbne skolen op til afholdelse af diverse workshop, borgermøder o.l.

Vi har også traditionen tro haft arbejdsdage (lørdage og søndage) samt rengøringsdage. Stor tak til de forældre – der til disse dage yder en stor indsats til glæde for os alle (udover at skolen forskønnes, og vi økonomiske begrænser udgifterne – giver det også et fællesskab på tværs).

Men også tak for de mange ting I som forældre gør i hverdagen, støtte op om de projekter lærerne igangsætter ved bl.a. at medbringe diverse ting, bage en kage m.m.

Skolen er en virksomhed – en arbejdsplads. Uden jer forældres interesse og bevidste valg om, at jeres barn/børn skal gå på Stevns Friskole eksisterede vi ikke. Men en god skole skabes ikke kun af vores valg – den eksisterer også fordi vi har en personalestab, vi kan væres stolte af.  En stor tak til alle for jeres store engagement – I har fingeren på pulsen, I ved hvornår historiske læreformer stadig virker – og hvordan vi udvikler for stadig at følge med samfundets hastighed. TAK.

Som formand vil jeg også takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer, tak for tilliden – og for jeres arbejde i det forgangne år. Det glæder mig meget, at I alle har valgt at ville genopstille – det vidner for mig om interesse for at ville skolen ikke kun for jeres egne børn, men for bredden. Når det så er sagt – så kan jeg også kun opfordre andre til at stille op til bestyrelsesarbejdet – eller til at give en hånd med i andre sammenhænge i dagligdagen, nye ideer eller til de projekter vi arbejder med – Byd meget gerne ind.

Annette Kjær

Formand

14/4-2016