Bestyrelsens årsberetning 2014

Beretning 2014

Ikke lang tid efter sidste generalforsamling nemlig den 1. april 2013, trådte lockouten i kraft, den varede i 4 uger og kom som, I også oplevede, til at påvirke Stevns Friskole. Det betød at en del undervisningstimer ikke blev afholdt som skemalagt. Næsten de fleste klasser for dette skoleår har haft flere timer, for at indhente de manglende undervisningstimer.

Lockouten var heller ikke lige den start vi havde regnet med, når vi for første gang skulle havde 9. klasses elever til folkeskolens afgangsprøve. Dette kunne også havet givet tanker til nogle bekymringer, disse bekymringer, var der dog ingen grund til. Idet lærerne med megen ro og stor overbevisning, førte vores elever op til prøverne. Eleverne tog folkeskolens afgangsprøve med stor sikkerhed og fik et rigtig flot resultat.

Det har været et år med mange møder i bestyrelsen, både af de gode slags og de mindre gode slags. Der har været gode og konstruktive møder hvor der har været drøftet værtskab, kommunikation, kreativitet og værdier. De værdier som bestyrelsen vægter som være de væsentligste for Stevns friskole er:

  • Forpligtende fællesskab
  • Plads til den enkelte
  • Dannelse

Af de mindre gode møder, var hærværk episoden i den nye bygning.

Der er ske nogle ændringer for det igangværende skoleår f.eks. startede

skoleåret med, at morgensamlingen blev rykket frem til kl. 8.15, og det er rigtig dejligt at se, at så mange forældre og nogle gange bedsteforældre deltager. Morgensamlingen med morgensang bliver vægtet meget højt på skolen og det ville være dejligt at se endnu flere forældre og bedsteforældre til morgensamlingen, så indkøber vi gerne endnu flere sangbøger.

For næste skoleår, skal alle elever på lejrtur med minimum 1 overnatning, og hvert andet år skal hele skolen af sted på lejrskole sammen. Der vil stadig være en udlandsrejse på minimum 5 dage i løbet af 7 – 9 klasse.

Vi har nok alle hørt rigtig meget om de nye arbejdstidsregler for lærerne og den kommende folkeskolereform. i.h.t. arbejdstidsreglerne mener bestyrelsen ikke at 8-16 tilstedeværelse for lærerne er nødvendig, men at der skal være mere tid til skole/hjem samarbejdet og møder og længere samtaler.

Bestyrelsen har også snakket folkeskolereformen og som Stevns Friskole altid, har gjort, går vi vores egen vej. Vi skal beholde det der betyder noget for os styrke og fremme det f.eks. vi vil gerne styrke og fremme kreativiteten og give plads det spontane. Det betyder, at man som forældre ikke kan antage at ens barn har lave en side i matematikbogen hver dag, men så har de lave matematik på en anden måde. Hvordan skoledagen helt præcist kommer til at være for næste skoleår arbejdes der stadig med.

Arbejdslørdagen i september ændrede koncept, så vi stoppede med frokost ved et-tiden. Da det er vigtigt for bestyrelsen, at det ikke kun er arbejde, men at det sociale samvær på tværs af klasserne vægter ligeså meget. Ved at slutte med frokost giver det mulighed for, at man kan sidde lidt længere at hygge og sludre over den gode mad.

Anita har igen lavet et rigtig stort arbejde med fondsansøgninger og vi har modtagne fondstilskud fra Nordea-fonden på 50.000 kr., Østsjællands Andelsvaskerifond med 20.000 kr., Friluftsrådet med 95.625 kr. og LAG-Stevns med 80.000 kr.

De modtagne fondsmidler skal bl.a. bruges til amfiteater, et shelterhjørne med multtoilet samt bålsted og bålhus. Projektet tjener to formål, et at skolen kan bruge området til udeundervisning, teater, koncerter og to at Rødvigs borgere, foreninger og turister, kan bruge området til f. eks en overnatning o. l

Der har gennem lang tid været snakket om idrætsfaciliteter i Rødvig og det er med stor glæde, at det endelig ser lyst ud og at der kommer en Multihal i Rødvig og så lige på den anden side af vejen. Det betyder, at vi kan få idrætsundervisningen tætter på og at børnene ikke skal transporteres med bus til en hal. Det åbner også for nogle muligheder, når vi skal lave større arrangementer, som kræver at vi er indendørs.

Jeg vil gerne sige tak til mine bestyrelseskolleger for et godt samarbejde og tak til Pia og skolens medarbejdere for det store engagement og for den indsats I gør hver dag for vores børn og for at gøre Stevns Friskole til det sted det er.

Her til sidste skal der lyde en kraftig opfordring til at stille op til Bestyrelsen. Det er et spændende arbejde, så stil op og vær med til at gøre en forskel.

Tina Hausmann Olsen

Formand