Personale

Rasmus Englund : Skoleleder, Lærer


Heidi Ossipoff : Viceleder, Lærer


Anne Sofie Weng Bay-Jørgensen : Lærer


Tina Englund : Bh. Kl. leder, SFO – Assistent


Bodil Hansen : Lærer


Mai-Britt Michaelsen : Lærer


Michael Larsen : Servicemedarbejder


Marianne Andersen : SFO Assistent


Anja Kallsoy : Lærer


Yolanda Jørgensen : Servicemedarbejder


Frank Rene Hansen : Pedel


Lone Tipsmark : Sekretær


Tina Davidsen : Pædagog


Anne Kragelund : Lærer


kirsten Erdmann : Lærer


Sara Schønfeld : Lærer


Michelle Munch : Pædagog medhjælper


Alexander Kaas Rødsgaard : Lærer


Sofus Sølvtoft : Idrætslærer


Cæcilie Telling : Lærer


Ghita Malm : Lærer


Thomas Rubin : Lærer


Indmeldelse

Optagelsesprocedure vedr. nye elever til Stevns Friskole.

hent optagelsesskema her

Folderen “Værdigrundlag og kompetencer:motorisk, socialt og fagligt”  kan hentes her

Nedenstående procedure varetages af skoleleder eller vicelederen.

Optagelsesprocedure for kommende elever i Børnehaveklassen.

1. Opringning til skolen eller ved besøg på skolen.

2. Ved besøg på skolen – udfylder forældrene oplysningsskemaet.

3. Ved opringning – fremsendes oplysningsskemaet, oplysningsskemaet returneres til skolen – som herefter skriver barnet/børnene op. Vi vil opfordre forældrene til at besøge skolen inden børnene starter i børnehaveklassen.

4. Da rigtig mange forældre skriver deres børn op lige efter fødsel foreslår vi følgende procedure. Umiddelbart før indkaldelsen til det fælles forældremøde i kommende børnehaveklasse – fremsender Stevns Friskole et optagelsesskema – som forældrene skal udfylde og underskrive. Skemaet returneres til skolen.

Optagelsesprocedure ved nye elever til andre klasser end børnehaveklassen.

1. Opringning til skolen – telefoninterview. Oplysningsskemaet tilsendes
2. Oplysningsskemaet returneres i udfyldt stand.
3. Når skolen har modtaget oplysningsskemaet og vurderet det– indkalder skolelederen forældre og elev til en samtale, hvis der er plads i klassen – ellers får forældrene en opringning af skolelederen/vicelederen – for at få at vide, at de nu er skrevet op på ventelisten – og når der bliver plads – vil de høre nærmere.